Curso de iniaciación a la fotografía / Argazkigintzan hasteko ikastaroa

Curso de iniaciación a la fotografía / Argazkigintzan hasteko ikastaroa

Para jóvenes de 13 a 20 años
13 eta 20 urte bitarteko gazteentzat

Tema: Fotografía urbana
Gaia: Hiriko argazkigintza

Jueves 5.12.19 y 26 de Mayo
16:30 a 18,30 horas programa jóven
Maiatzak 5.12.19 eta 26. Osteguna
16:30etatik 18,30oetara gazte programan

Inscripciones llamándo o mandándo whatsapp a 638 81 00 73
Del 25 de abril al 2 de mayo
Izena emateko deitu edo bidali whatsapp 638 81 00 73 zenbakira
Aprilaren 25etik maiatzaren 2ra